Skip to main content

سایه روشنی زیبا از رویا هستم و خیال. نیک می دانم که روزی از پس رویش یک نیلوفر بر شانه های درختان یک باغ، راهی به سوی نور و خورشید خواهم یافت و در امتداد تاریخ خواهم ماند.     

نمونه ای از دوخت نیلوفربا سایه روشن هایی زیبا را، در تصویر زیر می بینید که توسط خانم بنت الهدی اصغری روی جیب های مانتو از دوطرف دوخته شده است. یک نیلوفر روی جیب سمت راست و دو نیلوفر روی جیب سمت چپ، زینت بخش یک مانتوی ساده مشکی شده و زیبایی و جلوه خاصی به مانتو بخشیده است. در صورت تمایل برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شاخه ای نیلوفر- بنت الهدی اصغری