Skip to main content

در اغلب سوزندوزی ها، دوخت شلال را در کنار هم و به صورت مورب ؛ با نام دوخت زنار می شناسند و در مواردی و یا حرفه هایی از سوزندوزی نیز،  بسیار پر کاربرد می باشد. این دوخت در شماره دوزی نیز جای خاص خودش را دارد و با کارآمدی تمام همه جا می تواند بی بهانه حضور یابد و خودی نشان دهد و البته فضای زیادی را پر نماید. دوخت زنار می تواند به صورت یکسان و همه در یک جهت و یا زیگزاگ مورد استفاده قرار گیرد که در هر دو صورت زیباست.

در تصویر زیر این دوخت را در بخشی از تابلوی شماره دوزی خانم خدیجه اصغری می بینید که با شیوه ای خاص در یک قسمت با تلفیق دو جنس و ضخامت از نخ مانند نخ لمه و کانوا استفاده نموده و در جایی دیگر از نخ کانوا استفاده نموده و با نخ گلابتون خانه های خالی را با همان تکنیک پر نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

زنار و شماره دوزی- خدیجه اصغری