Skip to main content

تقریبا در بسیاری موارد می توان از دوخت کردونه عرضی برای گلدوزی روی انواع رومیزی، روتختی، کیف، لباس، و……. دیگر وسایل استفاده نمود. استفاده از تکنیک کردونه عرضی در گلدوزی با ماشین را در مواردی نمی توان نادیده گرفت و به عبارتی می توان گفت که این تکنیک نقش پر رنگی در این حرفه دارد. نقشی که بی بهانه در مسیر بسیاری از طرح های گلدوزی برای اجرای دوخت، می توان تصویر نمود و از آن استفاده کرد.

در تصویر زیر اجرای این تکنیک گلدوزی، را روی یقه یک مانتو می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است. روی یقه بلند این مانتو که تقریبا تا دامنه لباس کشیده شده گلهایی به صورت حاشیه و با شاخه و برگ سوزندوزی شده است. ساقه ها با تکنیک کردونه طولی و بقیه قسمت ها ی برگ و گل با کردونه عرضی و نخ های رنگی دوخته شده و چنانچه در تصویر نیز به خوبی دیده می شود، بسیار زیباو چشم نواز می باشد.برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.    

نقش کردونه عرضی در گلدوزی- سوزندوزی شب افروز