Skip to main content

استفاده از پارچه، نخ و رنگ های متنوع دقیقا در حرفه های سوزندوزی، جایگاه ویژه ای دارند و اینکه از چه جنس پارچه ای در کجا استفاده شود و یا با چه رنگ نخی دوخت اجرا شود ، همواره موضوع های مهمی برای شروع در اجرای طرح ها می باشند. گاه بر حسب ضرورت و نبود رنگی از نخ در بازار از ترکیب نخ ها و یا نخ هایی با تعدد رنگ که در بازار به نخ های اسپرت و هفت رنگ نامیده می شوند، استفاده می کنیم تا نظم و زیبایی دلخواه و مرتبط با طرح را در دوخت مورد نظر مان بگنجانیم.

در تصویر زیر نمونه ای از کاربرد نخ اسپرت هفت رنگ را در بخشی از طرح شماره دوزی می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری دوخته شده است. در  این بخش نخ اسپرت که از جنس ابریشم هم می باشد، به صورت چند لا با دوخت ضربدری و یا متقاطع اجرا شده و یک قسمت از منظره پاییزی بسیار زیبا و قابل لمس را، هویت بخشده است. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.   

نخ اسپرت و شماره دوزی- خدیجه اصغری