Skip to main content

به لحظه های پایانی در سوزندوزی این باغ گل، نزدیک می شوید و اگر با ما همراه بودید می توان گفت که تقریبا کار تمام شده است. در این مرحله دوخت، تکنیک هایی مانند گره فرانسوی و بخیه تنبل کمک موثری در اجرای بقیه سوزندوزی می باشند. نخ کشی، دوخت ژور و اطو، به واقع مرحله پایانی کار می باشند. اکنون کافی است رومیزی قبلی را بردارید و این رومیزی زیبا را آذین بخش فضای زندگی تان نمایید و ببینید که دوخت طرح های بزرگ تر فقط کمی وقت و همت و پشتکار بیشتری را طلب می کند و البته شما مطمئنا این مشخصه ها را دارا هستید و کافی ست که فقط بخواهید. همین!!!!!!!!!

 این رومیزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده و برای دیدن تصاویر بیشتر از این رومیزی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. به همراه تصاویر روی کار تصاویری از پشت کار نیز در اینجا دیده می شود.

رومیزی باغ گل، ژوردوزی- سوزندوزی شب افروز