Skip to main content

 دومین مرحله از شروع دوخت پس از انتخاب طرح، انتخاب جنس پارچه و رنگ  نخ ها می باشد. جنس پارچه در این سوزندوزی لمه و درشت بافت است و چندان مناسب برای طرحی با این وسعت نمی باشد. پیشنهاد می شود در صورت تمایل از پارچه فاستونی بهاره  ، تریگال و یا کتان استفاده شود. نخ مورد استفاده را نیز می توانید هم رنگ نمونه سوزندوزی شده و یا در رنگ های دلخواه و قابل دسترس در بازار انتخاب نمایید. جنس نخ مورد استفاده در این نمونه دمسه می باشد که به صورت 3 لا و 6 لا در این نمونه استفاده شده است. پس طبیعتا سوزن را نیز متناسب با تعداد تارهای نخ انتخاب نمایید تا براحتی از مسیر پارچه عبور نماید.

دوخت ساقه های اصلی به عنوان اولین گزینه دوخت و با تکنیک ساقه دوزی یا تکنیک زنجیره پیچ فشرده، می تواند شروع بسیار مناسبی برای اجرای سوزندوزی باشد. می توانید از همین حالا شروع کنید و از ثانیه های سوزندوزی تان ، لذت ببرید.برای دیدن تصاویر بیشتر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

رومیزی باغ گل- سوزندوزی شب افروز