Skip to main content

چشم انتظار زیبایی زندگی ام که در سپیده دمی از بهار می روید و تمام رویای دلنشین خیال دوست را از نگاهی بی بهانه و با بهای ثانیه های رویش، در لاله ها می نشاند و می شکوفاند.

لاله هایی بسیار زیبا را در تصویر زیر، بر روی یک مانتو ی سپید می بینید که توسط خانم ماجده عبدی سوزندوزی شده است. این لاله های رنگ در رنگ ، با تکنیک های دوخت شماره دوزی از لبه دامن به سمت بالا، با نخ دمسه و سایه روشن دوزی در گل و برگ هادوخته شده و گویی هیاهوی باغچه ای از بهاررا، به مانتو منتقل نموده است. شما نیز ببینید و لذت ببرید.

برای دیدن تصاویر بیشتر از این لباس بسیار زیبا ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید.

شماره دوزی گل لاله- ماجده عبدی