Skip to main content

تکنیک های بسیار و البته متفاوتی در حرفه پولک و منجوق وجود دارد که با هر کدام از این تکنیک ها و یا با ترکیبی از این تکنیک ها می توان طرح های بسیار زیبایی را سوزندوزی نمود و در مکان های متفاوتی از لباس ها مورد استفاده قرار داد. یکی از این تکنیک های بسیار پرکاربرد، دوخت پولک به شیوه فلس ماهی می باشد که خود به تنهایی کاربرد های بسیار دارد و تقریبا در بخش های زیادی از طرح ها قابل استفاده می باشد.

نمونه ای از دوخت تکنیک فلس ماهی را در تصویر زیر، بر روی یک کمربند مشکی می بینید که توسط خانم هنگامه پورنوروز بر روی مخمل مشکی، سوزندوزی شده است. همانطور که در تصویر نیز دیده می شود تکنیک فلس ماهی در تمام قسمت های طرح روی کمربند، اجرا شده است و البته زیبایی خاص خودش را دارد. برای دیدن تصاویر بیشتر از این گل بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید

پولک دوزی فلس ماهی- هنگامه پورنوروز