Skip to main content

هر چه که به این گلبرگ های زیبای بنفشه ها بیشتر می نگری، گویی در کوک و رنگ و سایه روشن هایشان همیشه همان یک راز را می بابی . همان یک راز که صبورباید بود و عاشق، تا بتوان به بهار رسید.

نمونه بسیار زیبایی از دوخت بنفشه ها را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم بنت الهدی اصغری روی پارچه مشکی و با نخ دمسه ، سوزندوزی شده است. ترکیب رنگ، استفاده از نخ لمه و سایه روشن دوزی روی این بنفشه ها از ویژگی خوب این سوزندوزی می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتر از این گل های بسیار زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید.

سایه روشن دوزی بنفشه-بنت الهدی اصغری