Skip to main content

تورهای کتانی در اندازه، طرح، ساده و گلدوزی شده، نوع طرح و یا دالبر دار و بدون دالبر و… متفاوت و در دسترس می باشند. اما فارغ از این مزایا، انواع دیگری از این تور نیز در دسترس می باشند که در بخش های خاصی از تور؛ شکافی قرار دارد که با عبور نوار روبان از میان آن شکاف می توان تور را تزیین نمود و در مکان دلخواه دوخت. استفاده از این نوع تور با ایجاد حاشیه ای پهن یا باریک از تور و روبان، به جلوه کار سوزندوزی می افزاید و آن را خاص تر می کند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت تور در امتداد و لبه یک کار گلدوزی شده با طرحی از گل لاله را می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده اجرا شده است. به گونه ای که در تصویر می بینید، گلدوزی لاله ها خود به تنهایی زیباست ولی اضافه شدن تور در لبه پارچه، به دوخت جلوه ای بیشتری داده و آن را متمایز نموده است. برای دیدن تصاویر بیشتر از این گلدوزی زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک کنید.

دوخت با تور و روبان- ماهدیس فرخنده