Skip to main content

برای اجرای دوخت مرصع  و مرصع دوزی تقریبا از هر پارچه ای می توان استفاده نمود. اما استفاده از پارچه های براق، لمه و پارچه های پولک دوزی شده نیز، راهی برای اجرای سریع تر دوخت می باشد. زیرا این پارچه ها خود تزیین شده هستند و نیازی به تزیین مجدد ندارند و فقط کافیست در جای مناسب گنجانده و دوخته شوند.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت مرصع را می بینید که توسط خانم شیوا امیر سلیمانی سوزندوزی شده است. این مرصع دوزی که با پارچه پولک دوزی شده مشکی اجرا شده و طرحی  را در جلوی یک پیراهن سرخابی به صورت پلکانی، در بر می گیرد؛ به دلیل تضاد رنگ مرصع و رنگ لباس اصلی جلوه ویژه ای برای لباس ایجاد نموده و به آن زیبایی خاصی بخشیده است. تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

مرصع دوزی با پارچه پولکی- شیوا امیرسلیمانی