Skip to main content

گلدوزی روی بافتنی همیشه خاص گلدوزی روی بافت های ساده نمی باشد و روی بافتنی هایی که دارای طرح ساده  و گیس بافت نیز می باشند، کاربرد دارد. به این شیوه که طرح گلدوزی به صورت حاشیه ای و دنباله دار، با تناوب و تکرار و یا بدون تکرار، به صورت عمودی در فاصله میان بافت ساده و گیس ، قرار گرفته  و با نخ دمسه یا کانوا در رنگ های دلخواه و با استفاده از شیوه های مختلف دوخت؛ اجرا می شود.

نمونه ای از یک گلدوزی روی بافتنی به رنگ سبز زیتونی روشن را در تصویر زیر می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و طرحی به صورت حاشیه ای در فاصله میان بافت و گیس، قرار گرفته است. برای دوخت این طرح از نخ کانوا و تکنیک دندان موشی، سرخسی، ساقه دوزی، گره فرانسوی و……. و دیگر دوخت های بنیادی سوزندوزی استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر از این بلوز بافتنی بسیار زیبا، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی روی بافتنی گیس- سوزندوزی شب افروز