Skip to main content

یکی از گزینه های خوب سوزندوزی برای تزیین روی کیف و کفش، استفاده از سنگ و انواع آن چه به شیوه دوخت چه به شیوه چسب زدن ؛ می باشد. که در هر دو صورت هم زیباست و هم بسیار کاربردی .  سنگ های دوختنی نیز گونه های متفاوتی دارند. برخی به کمک یک سوراخ در وسط و یا دو سوراخ در طرفین سنگ دوخته می شوند. گاهی نیز به کمک یک قاب مجزا دور سنگ دوخته می شوند. اشکال متفاوت و متنوعی نیز در این سنگ ها وجود دارند که خود مزیت بزرگی در طراحی و شکل دهی سنگ جهت ایجاد انواع گل و برگ و …. می باشند و می توان به کمک این تنوع و فراوانی طرح های بزرگ و زیبایی طراحی نمود و از چشم نوازی و جلوه های ویژه آن استفاده های فراوان نمود.

در تصویر زیر نمونه ای از یک سوزندوزی با سنگ و یا به عبارتی سنگ دوزی روی یک کیف را می بنید که توسط خانم روزا نورمحمدیان اجرا شده است. سنگ دوزی روی این کیف به کمک سنگ های دوختنی و قاب دار می باشد و سنگ ها نیز به شکل های متفاوت ، لبه گرد و لبه نوک تیز و برگی شکل و …. می باشد و چنانچه در تصاویر نیز دیده می شود، می بینید که با در کنار هم قرار دادن آن گل و برگ های زیبایی نیز؛ دوخته شده است. گل و برگ هایی که جلوه ویژه ای به این کیف دستی کوچ داده است. برای دیدن تصاویر بیشتر از این کیف زیبا، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

کیف سنگ دوزی شده- روزا نورمحمدیان