Skip to main content

زمستان است و فصل سوزندوزی روی انواع بافت و بافتنی ها که به دلیل خاص بودن موضوع ، به نوعی سوزندوزی روی بافت نیز ،نامیده می شود. این سوزندوزی نیز خود می تواند انواع حرفه های مرتبط با دوخت و سوزندوزی را شامل شود همانند پولک و منجوق دوزی روی بافتنی، سرمه دوزی روی بافتنی، شماره دوزی روی بافتنی ، برودری روی بافتنی، قیطان دوزی روی بافتنی، مروارید دوزی روی بافتنی، ملیله دوزی روی بافتنی، اپلکه دوزی روی بافتنی و……. و بالاخره گلدوزی روی بافتنی.

به عبارتی سوزندوزی روی بافت تقریبا بیشتر حرفه های سوزندوزی را در برمی گیرد اما به دلیل روانی و تسلط اغلب افراد بر تکنیک های ساده ای از دوخت سوزندوزی که شامل گره فرانسوی، گره ایرانی، برگ تیغ ماهی، ساقه و دندان موشی می باشد؛ گلدوزی روی بافت رایج تر از بقیه می باشد. البته واقعا هم با این 5 تکیک می توان طرح های بسیار زیبا و خلاقانه ای ایجاد نمود و دوخت و از طرفی از دوخت نیز لذت فراوان برد.

 در تصویر زیر نمونه ای از گلدوزی روی بافتنی به رنگ بفش روشن را می بینید که با این تکنیک ها شکل گرفته و کنار یقه بلوزی با بافت ساده ، سوزندوزی شده است. سوزندوزی ساده و زیبایی که در کنار سادگی خود لباس، چشم انداز ویژه ای برای بلوز ایجاد نموده و آن را زیباتر نموده است. سوزندوزی روی این بافتنی زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و در صورت تمایل می توانید تصاویر بیشتر را با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

سوزندوزی روی بافت- سوزندوزی شب افروز