Skip to main content

یکی از کاربردهای بسیار خوب حرفه شماره دوزی، استفاده از آن در دوخت کمربند هایی برای تزیین انواع لباس می باشد. کمربندهایی که  به تنهایی قادرند تا نقش آفرینی بسیاری در زیبایی لباس ایجاد نمایند و بر ویژگی های لباس بیفزایند. این کمربندها را می توان در سایزهای مختلف هر لباس و با پهنای متفاوت، دربسیاری از مدل های لباس ایجاد و استفاده نمود.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک کمربند پهن با رنگ های بسیار زیبا را، می بینید که توسط خانم هنگامه پورنوروز شماره دوزی شده است. شماره دوزی این کمربند بر روی تکه ای پارچه مشکی و با استفاده از نخ های دمسه و تکنیک دوخت متقاطع، به کمک تور اجرا شده و در بخش هایی از آن نیز از منجوق و پولک استفاده شده است.پولک و منجوق ها اگر جه اندک هستند اما در بخش هایی از طرح ایجاد جلوه هایی زیبا می نمایند و البته چنانچه در تصویر نیز به خوبی دیده می شود این کمربند شماره دوزی پهن ، بر روی لباسی مشکی بسته شده و چون تنها تزیین این لباس نیز می باشد؛ ویژگی خاصی در آن ایجاد نموده و زیبایی لباس را دلنشین تر نموده است. تصاویر بیشتری از این کمربند زیبا قبل و پس از اتمام و تبدیل را، می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

کمربند شماره دوزی- هنگامه پورنوروز