Skip to main content

پیشتر گفتیم که تکنیک دوخت شاه ماهی بسته برای دوخت انواع گل و برگ، به عنوان یک گزینه مفید و قابل دسترسی، در مواردی دلخواه و خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما استفاده از این تکنیک به دو شیوه می باشد. در یک شیوه این تکنیک با ساقه دوزی دور تادور برگ یا گلبرگ و یا…. استفاده می شود اما در شیوه ای دیگر اصلا ساقه دوزی دورتادور، اجرا نمی شود و به عبارتی می توان گفت که ساقه دوزی دور گلبرگ پس از اجرای تکنیک، یک مورد حتمی و لازم نیست و بستگی تام به سلیقه سوزندوز دارد.

در تصویر زیر نمونه ای از اجرای این تکنیک را در طرحی از دو گل آفتاب می بینید که توسط خانم فائزه ساداتی دوخته شده است. در اجرای سوزندوزی این طرح، گل ها را بدون ساقه دوزی دور و برگ های را باساقه دوزی دور می بینید که البته هر دو شیوه زیبا هستند. برای دیدن تصاویر بیشتر می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شاه ماهی بسته و یک گل- فائزه ساداتی