Skip to main content

نقوش و طرح های مخصوص شماره دوزی را می توان به چند دسته تقسیم نمود. گاهی بخشی از فضای پارچه را پر می کند و گاهی تمام فضای پارچه را در بر می گیرد و البته به عبارتی می توان این طرح ها را به دسته بندی کم کار و میانه کار و پر کار نیز، تقسیم نمود. این طرح ها گاه با دوخت متقاطع شکل می گیرند و گاه با تکنیک های دیگر مانند، ستاره، چشمه، دوخت کوسنی،زنار، موج دار، حلقه ای و…….هویت می یابند. بنابر این گاه پس از دوخت نقوش دلخواه بنا به سلیقه در می یابیم که اگر فضای خالی نیز جان مایه ای از رنگ و دوخت بگیرد، کار دلنشین تر خواهد شد. در این موارد با انتخاب رنگی که کمی پر رنگ تر از زمینه و یا همرنگ زمینه باشد، فضای خالی را با دوخت دلخواه پر می کنیم تا تمام زمینه پر باشد. این کار به واقع طرح اصلی را نیز جلوه ای ویژه می بخشد.

تصویر زیر نمونه ای از دوخت یک ستاره بزرگ در وسط با حاشیه ای از ستاره های کوچک در امتداد هم به صورت خطی می باشد که فضای کامل میان طرح وسط و حاشیه با دوخت نیم ضربدر و یا نیم تقاطع  با رنگ نباتی روشن، پر شده است . این تکه زیبای شماره دوزی توسط خانم فریبا نیاوند، سوزندوزی شده و قابلیت نصب در هر بخش دیگری را دارا می باشد.  تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید  

فضای خالی در شماره دوزی- فریبا نیاوند