Skip to main content

انواع مختلفی از دوخت ستاره در شماره دوزی وجود دارد که هر کدام در جای خود دلپذیر و چشم نواز می باشند. گاهی با دوخت همین ستاره های کوچک در امتداد هم، می توان حاشیه هایی زیبا و دلنشین اجرا نمود. حاشیه هایی که بر وسعت اجرای فضای اصلی کار می افزایند وعلاوه بر آن، طرح میانی در شماره را جلوه بیشتری می بخشند .

نمونه ای از اجرای دوخت ستاره های کوچک در امتداد هم را، در تصویر زیر می بینید که توسط خانم مریم طاهری بر روی پارچه سفید و مخصوص شماره دوزی، با رنگهای شاد و هماهنگ، سوزندوزی شده است . این تکه پارچه شماره دوزی شده بسیار زیبا قابل اتصال بر هر زمینه و در هر مکانی از لباس و دیگر محصولات خواهد بود. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید

ستاره ها در حاشیه شماره- مریم طاهری