Skip to main content

اغلب پارچه هایی که برای انواع سوزندوزی  انتخاب می شوند، ساده هستند. در این میانه گاهی نیز این پارچه ها بنا به سلیقه سوزندوز، دارای طرح و یا راه راه می باشند و البته این گزینه به معنای عدم کاربری پارچه، در تولیدات سوزندوزی نمی باشد و در مواردی نیز به عنوان یک ویژگی در تولید مورد استفاده قرار می گیرد. به هر صورت این خلاقیت و توانایی سوزندوز است که با تکیه بر این ویژگی و انتخاب تکنیک و رنگ؛ از موقعیت موجود بهترین استفاده را می نماید.

 در تصویر زیر نمونه ای از پولک دوزی را می بینید که توسط خانم شیوا امیرسلیمانی روی یک مانتوی راه راه به رنگ سورمه ای و آبی کاربنی، اجرا شده است. تکنیک مورد استفاده در دوخت پولک ، به شیوه فلس ماهی و رنگ قرمز می باشد که دقیقا بر روی پارچه سورمه ای- آبی، درخششی زیبا دارد. تصاویر بیشتری از این مانتوی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید .

پولک دوزی روی پارچه راه راه- شیوا امیرسلیمانی