Skip to main content

آرام دوزی یامیزان دوزی همیشه روی پارچه های متداول و برای اجرای طرح های خاصی مورد استفاده قرار نمی گیرند. گاه می توان طرحی ساده را به کمک این تکنیک روی هر پارچه ای اجرا و آن را به یک اثری هنری تبدیل نمود. البته اجرای این تکنیک روی پارچه مخمل، تریکو و بافت؛ چندان آسان نیست و به مهارت کامل سوزندوز بستگی دارد.

در تصویر زیر نمونه ای از اجرای دوخت میزان دوزی را بر روی سارافونی از جنس مخمل می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده و بسیار هم زیباست. رنگ های سفید، صورتی و زرد در کنار ساقه ای سبز بر بستری از مخمل در کنار یکدیگر، زیبایی چشم نواز و خیره کننده ای را بر یک لباس ساده، ایجاد نموده است . طرح خام این لباس را به همراه تصاویر بیشتر می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید. 

آرام دوزی روی مخمل- سوزندوزی شب افروز