Skip to main content

شرابه دوزی از دوخت های بی نظیری است که در مکان مناسب خودش اگر واقع شود، می توان با آن موارد استفاده و نقوش متفاوتی را ایجاد نمود که در تزیین انواع لباس ها و دیگر محصولات سوزندوزی بسیار کارآمد باشد. شرابه دوزی انواع مختلفی نیز دارد وشرابه دوزی ساده یکی از انواع آن می باشد. شرابه دوزی ساده نیز به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت شرابه دوزی ساده را می بینیدکه بر روی یک مانتو  و توسط خانم خدیجه اصغری، اجرا شده است. برای دوخت این مانتو از دو رنگ پارچه شامل پارچه ساده و پارچه طرح دار با گلهای رنگارنگ، استفاده شده و دقیقا با استفاده از رنگ های گل پارچه، رنگهای منجوق و مروارید؛ برای شرابه نیز بهره گرفته شده است. شرابه دوزی روی این لباس در قسمت های دامن، کمر و آستین به شیوه شرابه دوزی ساده می باشد که به دلیل رنگارنگ بودن منجوق ها با طیف یکسانی از رنگ در تمامی شرابه ها، به آن شرابه دوزی ساده و الوان می گویند. تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

شرابه دوزی ساده و الوان- خدیجه اصغری