Skip to main content

در میان طرح های مختلفی که برای پولک دوزی انتخاب می کنیم، گاهی به دلخواه و یا بر مبنای سلیقه مشتری می توانیم از گلهای آماده شده در بازار و یا گلهایی که به هر روی در بخش ساخت گل آماده می شوند، در فضای طرح و با  استفاده در موقعیت و مکان مناسب ؛ زیبایی چشم نوازتری را در طرح ایجاد نماییم تا پولک دوزی را نیز ویژه نماید.

نمونه ای خوب از این کاربری متناسب گلسازی و پولک دوزی را در تصویر زیر می بنید که توسط خانم شیوا امیرسلیمانی بر روی یک لباس آماده، اجرا شده است. پولک و منجوق دوزی یک گل با ساقه و برگ هایی از ملیله، در کنار گلهایی که به شیوه گلسازی ارائه شده، هرکدام در جای خود زیبا و دلنشین می باشند. این زیبایی و چشم نوازی در کنار تور و گیپوری که برای تزیین لبه آستین، جلو و جیب ها استفاده شده؛ ویژگی خاصی به لباس بخشده و آن را متمایز می نماید. تصاویر بیشتری از این لباس بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید و ببینید.

پولک دوزی و گلسازی- شیوا امیرسلیمانی