Skip to main content

شاید در ابتدا تعبیر دوخت اپلکه با گل هایی که بر روی پارچه قرار دارند، کمی سخت باشد. اما نقش گل و برگ های یک پارچه طرح دار، به واقع همیشه می تواندبه عنوان یک گزینه مناسب برای تکه دوزی یا اپلکه دوزی در هر مکان و موقعیتی مورد استفاده قرار گیرد.  این نقوش گاه به صورت ساده یک رنگ و یا گل هایی با سایه روشن های زیبا و در برخی موارد نیز پولک دوزی و یا گلدوزی شده می باشند.

کمی پیش تر تکه دوزی با نقش پارچه ها مطرح شد و از نقش برش شده یک گل رز برای تکه دوزی، صحبت شد. اینک در تصویر زیر نمونه ای از تکه دوزی به شیوه برجسته و آزاد را می بینید که به کمک آن گل ها و برگ هایی زیبا بر شانه های یک بلوز ساده و مشکی قرار گرفته و زیبایی ان را بسیار افزون نموده و جلوه ویژه ای به آن بخشیده است.

در تصویر زیر نمونه ای از یک تکه دوزی را می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده به شیوه برجسته ارائه شده است. در این تکه دوزی بسیار زیبا برای دوخت تکه های برگ از پارچه ساتن و برای گل ها از بخش های یک پارچه شماره دوزی شده ؛ استفاده شده است. تصاویر بیشتری از این لباس و تکه دوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید. زیباست اینطور نیست؟!!!!!!

اپلکه دوزی با گلهای پارچه- ماهدیس فرخنده