Skip to main content

برای دوختن بخیه پیچ، ابتدا بخیه ساده می دوزیم. سپس با نخ رنگ دیگر به صورت پیچ(بالا و پایین) از وسط بخیه ها بگونه ای عبور می کنیم که سوزن در پارچه فرو نرود. از این دوخت می توان برای تزیین حاشیه ها استفاده نمود. واضح است که هر چه ضخامت نخ هایی که برای مارپیچ انتخاب می کنیم بیشتر باشد، دوخت ما برجسته تر خواهد شد.

تصویر زیر نمونه ای زیبا از اجرای این تکیک پرکاربرد می باشد که توسط خانم رقیه اپرناک در کنار طرحی از یک جقه، سوزندوزی شده است. به طور کلی تکنیک های متفاوتی همچون دوخت داربستی یا بخارا، دندان موشی، دوخت جادگمه ای، شاه ماهی بسته، روکوکو یا گره ایرانی، زنجیره تاب دار، بخیه پیچ و… و… در سوزندوزی این جقه سهیم بوده اند. خط میانی در قسمت پایین طرح جقه نیز، به شیوه بخیه پیچ دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر از طرح دوخته شده این جقه بسیار زیبا، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

بخیه پیچ- رقیا اپرناک