Skip to main content

زنجیره تاب دار، یکی از دوخت های بنیادی در سوزندوزی است که بسیار پرکاربرد نیز؛ می باشد. این تکنیک، اغلب برای دوخت حاشیه ها در لبه و یا برای عمق بخشیدن در خطوط مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای شروع این دوخت ابتدا یک زنجیره ساده می دوزیم و  سپس با نخ رنگ دیگر و جهت یکسان، با سوزن از روی زنجیره ها عبور می کنیم. بگونه ای که سوزن داخل پارچه فرو نرود. به این ترتیب نخ دوم، زنجیره را همانند نواری زیبا با فواصل معین در بر می گیرد. خطوط زنجیره دوزی شده تاب دار، علاوه بر زیبا تر شدن؛ کلفت ترنیز دیده می شوند.

تصویر زیر نمونه ای زیبا از اجرای این دوخت می باشد که توسط خانم رقیه اپرناک در کنار طرحی از یک جقه، سوزندوزی شده است. دوخط بالا و پایین از طرح به شیوه زنجیره تاب دار، دوخته شده است.

زنجیره تاب دار- رقیا اپرناک