Skip to main content

در کردونه عرضی بر خلاف دوخت کردونه طولی پهنای دوخت کردونه در تمام طول طرح نه تنها ثابت نمی باشد، برعکس می تواند و در بسیاری موارد باید؛ کاملا متغیر نیز باشد. تغییر در پهنای دوخت کردونه، دقیقا  با پهنای زیگزاگ چرخ خیاطی که در اختیار داریم، بستگی دارد. برخی از چرخ های خیاطی و گلدوزی خانگی  تا 5 میلیمتر و برخی تا 7 میلیمتر و در مواردی گاه تا 2.5 سانت را نیز می تواند در برگیرد. اجرای این شیوه از دوخت به مهارت بالایی نیاز دارد که ناشی از تسلط کامل و یا متوسط سوزندوز می باشد و البته برای ایجاد این تسلط بر چرخ نیز تمرین زیاد لازم است. واضح است که در چرخ های گلدوزی صنعتی این شیوه با تنظیم دکمه های مختلف چرخ به همراه تناسب در اجرای طرح، تنظیم و توسط ماشین؛ اجرا می شود.

دوخت کردونه عرضی عمدتا در کارگاه گلدوزی و زیر چرخ انجام می شود و سوزندوز پهنای دوخت زیگزاگ را در قسمت های مختلف از مسیر طرح، دنبال می کند تا دوخت به شیوه متناسبی، اجرا شود.

در تصویر زیر نمونه اجرا شده از طرحی را می بینید که به شیوه دوخت کردونه عرضی، بر روی یک لباس و در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ دوخته شده است. این طرح که مجموعه ای از گلهای کوچک و بزرگ متفاوت می باشد، درقسمت جلوی لباس ها و سر آستین ها، قرار گرفته و دوخت تمامی گل ها و برگ ها، با کردونه عرضی؛ اجرا شده است. برای دریافت طرح این گلدوزی و نیز دیدن تصاویر بیشتری از این لباس زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی ، کلیک نمایید.

کردونه دوزی عرضی- سوزندوزی شب افروز