Skip to main content

اصطلاح دوخت کردونه برای همه کسانی که دستی در گلدوزی ماشینی دارند، اصطلاحی کاملا معمول و پرکاربرد می باشد و تقریبا در انواع طرح ها و حرفه های مختلف از کار با ماشین مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح که از دوخت در کنارهم و پیوسته زیگزاگ،ناشی می شود؛ به دو شیوه مستقل (دور دوزی خطوط یک طرح و یا بخشی از یک طرح) و یا مکمل (همراه با اپلکه دوزی،برودری و یا شبکه و….)در همه جا به کار میرود.

و البته این اصطلاح در هر دو شیوه دوختی اعم از مستقل یا مکمل خود به دو دسته کاملا پرکاربرد با عناوین دوخت کردونه طولی و دوخت کردونه عرضی تقسیم می شود.    

کردونه طولی چیست؟

اجرای دوخت کردونه در راستای خطوط طرح، با یک درجه ثابت از دوخت را؛ کردونه طولی می گویند. یعنی پهنای کردونه در سطوح مختلف، ثابت و بدون تغییر استفاده می شود. به همین خاطر این دوخت هم با کارگاه و هم بدون کارگاه و با پایه مخصوص اجرا می شود . در این مواقع برای ایجاد توازن در دوخت، به هنگام پیچیدگی های خطوط و اجرای انحنای خطوط؛ عمدتا از تغییر جهت دست و کارگاه؛ استفاده می شود تا نوک برگ ها و گلبرگ ها و یا انحنای برگ ها و گلبرگ ها با اندک تغییر ایجاد شده در حرکت، شیوه مطلوب تر و چشم نوازتری بیابد.

در تصویر زیر نمونه اجرا شده از طرحی را می بینید که به شیوه دوخت کردونه طولی، بر روی یک لباس و در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ دوخته شده است. این طرح که شامل دو دست، برگ ها و کره زمین می باشد، دوخت تمامی خطوط با کردونه طولی، دوردوزی شده است.برای دیدن تصاویر بیشتری از این لباس زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. طرح لباس نیز به همراه تصاویر دیگر قابل دریافت است. در صورت تمایل می توانید پس از بهم چسباندن طرح، آن را بر روی لباسی دیگر و برای خودتان بدوزید. و البته امیدوارم اوقات دلنشینی را در این اجرا داشته باشد.

کردونه دوزی و کردونه طولی-سوزندوزی شب افروز