Skip to main content

گلدوزی طرح هایی از پرندگان اطراف مان، مانند گنجشک ها خالی از لطف نیست و گاه بسیار سرگرم کننده و نشاط آور نیز می باشد. البته لازم است تا غیر از گلدوزی گاهی، صدای گنجشک ها را هم بشنوید. آنان نیز بخشی از طبیعت رنگارنگ و زیبا هستند و حضوری بی رنگ، کم رنگ و گاهی هم پر رنگ، در اطراف ما دارند. با صدای دلنشین شان هیاهو و هیجان تازه ای در شروع روز می آفرینند و به ثانیه هایمان سرشاری دوباره ای می بخشند.

در تصویر زیر دو گنجشک زیبا را بر شاخه ای از درخت پر شکوفه می بینید که مشغول گفتگو هستند. راستی این دو گنجشک زیبا چه می گویند و اهل کجا هستند ؟ فرقی نمی کند این گنجشک ها هم دارند زندگی خودشان را می کنند. اینطور نیست؟!!!

 گلدوزی طرح این دو گنجشک روی پارچه کتان سفید و برای یک بالش بچه در کارگاه سوزندوزی شب افروز؛ اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این بالش بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

طرح گنجشک ها در سوزندوزی- سوزندوزی شب افروز