Skip to main content

پولک دوزی به هر شیوه ای که اجرا شود به دلیل جلوه و زیبایی خاصی که در فضای کار می آفریند، زیبا و چشم نواز است. البته گاهی با تکنیک های ساده پولک و منجوق دوزی می توان طرح های بسیار زیبایی دوخت و فضاهای متفاوتی را با آن تزیین نمود.

در تصویر زیر زیر نمونه ای از دوخت پولک و منجوق با تکنیک ساده را می بینید که بر روی طرحی از ترنج، بروی یک کوسن با پارچه مخمل، توسط خانم پریسا کردی؛ سوزندوزی شده است. در سوزندوزی این طرح از پولک معمولی استفاده شده و با اضافه نمودن یک پولک صاف، ریز، اکلیلی به صورت دوبل؛ کلا طرح جلوه ویژه ای یافته است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید. زیباست . اینطور نیست؟!!!!

پولک دوزی ساده و دوبل- پریسا کردی