Skip to main content

دوخت چروک یکی از تکنیک های بسیار خوب برای پرکردن سطوحی از طرح می باشد که وسیع تر هستند و یا به عمد، می خواهیم کاملا دیده شوند؛ می باشد. معمولا در این موارد برای چروک نمودن طرح از تور حریر، پارچه های حریر، دانتل و نوارهای ساتن و به طور کلی هر پارچه نازک اعم از طرح دار و یا بدون طرح استفاده می شود. برای این کار ابتدا تور را بر روی قسمت دلخواه به کمک سوزن و نخ ثابت می کنیم و در مسیر طرح با ایجاد چین وچروک یا پیله هایی منظم و غیر منظم، در راستای طرح؛ تور را همراه با مروارید و منجوق می دوزیم. ایجاد نظم در لابلای چین و مروارید کاملا منظم نیست و در عین حال نیز از نظم  خاصی تبعیت می کند تا چشم نواز بودن طرح کاملا حفظ شود.

در تصویر زیر نمونه ای از ایجاد چروک بر روی یک گل را می بینید که توسط خانم هنگامه پورنوروز، اجرا شده است. برای این دوخت از تور حریر یاسی رنگ به همراه مروارید متناسب با آن استفاده شده است و همانطور که در طرح نیز می بینید بسیار زیبا و با سلیقه دوخته شده و کاملا در فضای تابلو، دیده می شود. تصاویر بیشتری از این گل را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

دوخت چروک با مروارید و منجوق- هنگامه پورنوروز