Skip to main content

گاه بی دلیل میل دریا می کنی و همهمه آب و پرنده و درخت. همه و همه را می توانی در قالب طرحی بگنجانی و بدوزی و… و…و آنگاه در ساحل امن این آرامشی که بر سینه پارچه نهاده ای، کلاه از سربرداری و بر تکه حصیری بنشینی و رویایت را به دور دور، آب ها و کشتی ها و پرنده و … و… بسپاری و آن همه سرشاری را حس کنی.

نمونه ای از تکه دوزی یک منظره دریایی را در تصویر زیر می بینید که آرامش پرشور و قابل لمسی را در ذهن و جان هر بیننده ای می نشاند. شما نیز با دیدن این تکه دوزی بسیار زیبا، حتی برای لحظه ای؛ می توانید از این آرامش لذت ببرید و در سکوت درونتان به صدای امواج مهربانی گوش فرا دهید. این نمونه زیبا توسط خانم ماهدیس فرخنده بر پارچه ای از جین، اجرا شده و تبدیل به یک لباس زیبا گردیده است. تصاویر بیشتری از جزییات این تکه دوزی بسیار زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی ببینید.

تکه دوزی منظره روی لباس- ماهدیس فرخنده