Skip to main content

طرح یا نقشی از گلهای رز بر هر چه دوخته شود زیباست و دلنشین و گام های بلند بهاری سبز را به همراه دارد. این نقش در هر حرفه ای از سوزندوزی به خوبی قابل اجراست ولی ابزار ، مواد اولیه و دوخت های هر حرفه مستقل و کارآمد به کمک سوزندوز و سوزندوزی می آید تا در حیطه استقلال حرفه، نقش آفرینی نماید.

در تصویر زیر نقشی از گلهای رزبسیار زیبا با یک پاپیون را، بر یک مانتو می بینید که توسط خانم خدیجه اصغری شماره دوزی شده است. این نقش به کمک تور شماره دوزی در قسمت جلوی مانتو دوخته شده است. در تصویر مختلف از این لباس، سوزندوزی طرح را با تور شماره دوزی و بدون تور می بینید. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

شماره دوزی روی مانتو- خدیجه اصغری