Skip to main content

می توان هر روز، به کمک یک سوزن و اندکی نخ و رنگ، آرام و پر نشاط ، به استقبال رویش گلی در صبحدمی مهربان و سحر انگیز، بر سینه پارچه هایی سپید ؛ رفت و دوباره و دوباره گل هایی دیگر را بر پارچه هایی دیگر دوخت و همه ثانیه های مهربانی و اشتیاق را ماندگار نمود. با این ثانیه های ماندگار همراه شو و هر روز به استقبال رویش و صبح برو، به خورشید درونت سلام کن تا بتوانی ثانیه هایی سرشار تر و پر بارتر را تجربه کنی.

تصویر زیر طرحی بسیار زیبا با گل هایی است که به صورت حاشیه ای دور تا دور یک رومیزی، با نخ ابریشم در کارگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی چشم نواز و زیبا می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

سوزندوزی و رومیزی- سوزندوزی شب افروز