Skip to main content

طرح هایی از پروانه نیز، همانند طرح های گل بر روی لباس های مختلف جین، مرسوم بوده و اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. نوع و انتخاب خود طرح، به عوامل مختلفی بستگی دارد . البته مهم ترین عامل، سلیقه و نوع مصرفی می باشد که مصرف کننده کالای تولیدی سوزندوزی شده به آن رغبت داشته و درخواست اجرای سوزندوزی آن را می دهد.

 در تصویر زیر سوزندوزی طرحی از یک پروانه زیبا را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان، بر روی یک شلوار جین ؛ اجرا شده است. در سوزندوزی این پروانه بسیار زیبا از رنگ های ترکیبی دمسه به همراه نخ لمه و تکنیک سایه روشن دوزی؛ به شیوه ماهرانه ای استفاده شده است. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی پروانه روی شلوار جین- روزا نور محمدیان