Skip to main content

سوزندوزی روی لباس  و مصرف آن خاص فقط و فقط خانم ها نیست و هر قشری به تناسب نوع مصرف می توانند بخشی از مصرف این هنرارزشمند را همراه زندگی روزانه خودشان نمایند. خالی از لطف نیست اگر طرحی را برای لباست در نظر بگیری و آماده نمایی که دوست داری و کسی آن را برایت سوزندوزی کند که دوستت دارد.

تصویر زیر نمونه ای از یک طرح زیبا می باشد که توسط آقای هیراد کوچکان آماده شده و خانم خدیجه اصغری مادر ایشان آن را سوزندوزی نموده اند.طرحی است زیبا و دلنشین. شما هم ببینید و لذت ببرید. برای دیدن تصاویر بیشتر هم می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

شماره دوزی بلوز پسرانه- خدیجه اصغری