Skip to main content

حاشیه هایی که برای شماره دوزی در نظر گرفته می شوند همیشه ویژه و فوق العاده نیستند . دوختهای متداول و رایجی هم چون دوخت ضربدر و یا متقاطع، نیز می توانند منشا خلاقیت های بی شمار و زیبایی در شماره دوزی باشند. این دوخت ها گاهی یکنواخت و گاهی هم به صورت پله ای اجرا می شوند. البته بر حسب ضرورت تمایل و خواست سوزندوز و مصرف کننده این موارد ، تغییر می یابند.

در نمونه زیر تصویری از این دوخت ساده، بسیار پر کاربرد و زیبا را به صورت پله ای می بینید که پس از آماده سازی دور تا دور پارچه، در گوشه های کار، زیبایی و جلوه بی نظیری را به نمایش گذاشته اند. این نمونه ارزشمند در کارگاه سوزندوزی شب افروز، انجام شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

حاشیه تزیینی با شماره- سوزندوزی شب افروز