Skip to main content

در نمونه های قبلی برای تزیین دفتر دوخت و ایجاد یک جلد برای آن از جنس دیگری از پارچه اصلی مانند چرم و یا مخمل و یا ….. ؛ استفاده شده اما همیشه لازم نیست چنین باشد و می توان از همان جنس و یا رنگ از پارچه استفاده نمود که برای اجرای دوخت های بنیادی استفاده کرده ایم.

در تصویر زیر نمونه ای از یک دفتر دوخت دیگر را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان ایجاد شده است. در این دفتر دوخت نیز همانند نمونه های قبلی، ابتدا دوخت های بنیادی روی صفحات مستقل و جدا، سوزندوزی شده و پس از سوزندوزی صفحات، قسمت بالا و پایین هر صفحه نوار دوزی و لبه صفحات نیز با تور دوزی، تزیین شده است.  آنگاه این صفحات مستقل روی هم قرار گرفته و با جلدی دقیقا به اندازه و جنس همان پارچه با شیرازه ای ساده از جنس نوار اریب و از یک سمت، به هم متصل گردیده و تشکیل یک دفتر دوخت البته با صفحات اضافه، داده اند.  خانم روزا نور محمدیان روی جلد این دفتر طرحی از یک غنچه رز به همراه چند گل دیگر را گلدوزی نموده است. نوشتن نام سوزندوز به همراه سال و مکان اجرای تولید این دفتر سوزندوزی از دوخت های بنیادی، از دیگر ویژگی های این نمونه بسیار زیبا می باشد.  برای دیدن تصاویر بیشتری از این دفتر دوخت بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.  

 

دفتر دوخت با جلد گلدوزی- روزا نور محمدیان