Skip to main content

از دیگر انواع اپلکه دوزی یا تکه دوزی گلها بر روی لباس که طرفداران بسیاری نیز دارد، تکه دوزی به شیوه سه بعدی می باشد. در این شیوه نیز ابتدا ، گلبرگ های یک گل با استفاده از تکنیک های دوخت اپلکه آماده و سپس جمع بندی می شوند. این نوع تکه دوزی تقریبا در همه قسمت های لباس کاربرد دارد .

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت گلهای سه بعدی با اپلکه را می بینید که توسط خانم ماهدیس فرخنده با سلیقه و مهارت دوخته شده و بر دامنه یک لباس  ساده قرار گرفته است و البته زیبایی لباس را افزون نموده است. طراحی، دوخت اپلکه و خیاطی لباس نیز توسط خانم فرخنده اجرا شده و این از دیگر ویژگی های این نمونه خوب می باشد. برای دیدن تصاویر بیشتری از آن می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید. 

گلهای سه بعدی و تکه دوزی- ماهدیس فرخنده