Skip to main content

یکی از تکنیک های پر کاربرد در حرفه شماره دوزی، دوخت چشمه ها می باشد. دوخت چشمه ها با گوشه و یا بدون گوشه بر روی پارچه های شماره دوزی، با استفاده از طرحی ذهنی و یا طرحی مستقل یک گزینه بسیار مناسب در دوخت انواع رومیزی ها ، دستمال سفره، لباس و…. می باشد. به این صورت که اغلب پس از آماده سازی دور تا دور پارچه و دقیقا از یک گوشه به تناسب از دو طرف لبه، دوخت طرح چشمه ؛ شروع و به دلخواه با طرحی ذهنی و یا غیر ذهنی ادامه می یابد.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت چشمه را می بینید که با نخ کانوا ، بر روی پارچه شماره دوزی و با طرحی ذهنی؛ سوزندوزی شده است. دوخت چشمه ها پس از آماده سازی پارچه و دوخت حاشیه ای تزیینی در دور تا دور آن، اجرا شده است.این نمونه زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز دوخته شده و برای دیدن تصاویر دیگری از این سوزندوزی بسیار زیبا ، می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

چشمه ها و شماره دوزی- سوزندوزی شب افروز