Skip to main content

طراوت بارانم آوای سرور و نور ، فرزند ایران زمین. تکه ای از این خاک بی کران و تاریخ بی پایان. زیبا می بینم تا بتوانم زیبایی ها را بدوزم.

دستبند زیبایی از گلدوزی را در تصویر زیر می بینید که نمونه ای از اولین تجربه های خانم زهرا مقیمی می باشد. دستبندی کوچک که جلوه ای دلنشین و بزرگ، از هنرنمایی این سوزندوز را به نمایش گذاشته است. برای دیدن تصاویر بیشتر بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

دستبند گلدوزی- زهرا مقیمی