Skip to main content

گل آفتاب هستم و رونق این باغ. حرمت باران دارم و حریم بهاران در نگاه من است. هر سپیده دوباره می رویم و با خورشید زندگی می کنم تا زندگی و شادابی را در ثانیه های نامده معنایی دوباره شوم. از یلدا های رنگارنگی گذر کرده ام . اما همیشه صبح را به ضیافت مهربانی نشانده ام تا بتوانم عشق را در قامت بلند یک درخت، پرهای رنگارنگ یک طاوس، بال یک پروانه و گل هایی ماندگار؛ بدوزم .

سوزندوزی طرح طاوس در هر حرفه ای از سوزندوزی، همیشه زیباست و ماندگار . در تصویر زیر نمونه ای از سوزندوزی طرح طاوس را در حرفه گلدوزی، می بینید که با استفاده از نخ های دمسه، لمه و با تکنیک کوتاه و بلند، سایه روشن دوزی؛ دوخته شده است. این نمونه ارزشمند و زیبا توسط خانم فریبا نیاوند بر روی پارچه کتانی به رنگ آبی تیره، برای یک تابلوی دیواری دوخته شده است. رنگ آبی تیره در زمینه طرح سوزندوزی، تداعی نمایی از فضای شب را در این تابلوی سوزندوزی، ایجاد می نماید. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

سوزندوزی طاوس- فریبا نیاوند