Skip to main content

بی دریغ عاشقم، بسان شقایقی، آواز را و بسان نیلوفری، دیدگانی باز را.

هیاهوی زندگی در سر و هجای عشق را در باور رویاهایم، دارم. از دل خاک و دانه ای کوچک روییده ام و خرامان در آغوش نور آرمیده ام  تا در خلوت صبحگاهی زیبا، چشم بگشایم  و رویای زیبای ثانیه هایت را ، در شاخه های نیلوفری زیبا و دلنشین؛ ماندگار سازم. نیلوفری که حس زندگی می آفریند و می تواند محیط زندگیت را چشم نوازتر نماید.

نمونه بسیار زیبایی از دوخت گل های نیلوفر در زیر می بینید که توسط خانم مریم طاهری، سوزندوزی شده است. این سوزندوزی زیبا بر پارچه ای از جنس ساتن و طرح دار اجرا شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این نمونه بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

نیلوفر و یک رومیزی کوچک- مریم طاهری