Skip to main content

تکه دوزی یا اپلکه دوزی انواع طرح ها و نقش ها روی لباس، همیشه طرفداران خاص خودش را دارد و به شیوه های متفاوت و در مکان های متفاوتی از لباس؛ قابلیت اجرا می یابد. این تکه دوزی ها اغلب روی پارچه های ساده و بدون طرح یا با طرح های هم رنگ و یا هماهنگ در رنگ، دوخته می شود. اما به این معنا نیست که تکه دوزی روی پارچه های طرح دار و یا چهارخانه اجرا نشده و یا نخواهد شد. تکه دوزی یا اپلکه دوزی روی پارچه های چهارخانه  و برای لباس نیز گاهی خالی از لطف و زیبایی نیست و طرفداران خاص خودش را دارد.

در تصویر زیر نمونه دوخته شده ای از طرح یک اسب را می بینید که در کارگاه سوزندوزی شب افروز بر روی یک کت چهارخانه به رنگ سیاه و سفید دوخته شده است. در اپلکه دوزی این طرح از پارچه مشکی و پارچه چهارخانه دیگری با طیف رنگی قرمز و مشکی استفاده شده است. البته پارچه مشکی و پارچه چهارخانه قرمز و مشکی برای ایجاد هماهنگی با طرح اپلکه جهت تزیین کل کت به یقه، کمر، جیب ها و سرشانه نیز؛ اضافه شده و جلوه لباس را افزون تر نموده است. بسیار زیباست. اینطور نیست؟

برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی ارزشمند و زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

اپلکه دوزی یا تکه دوزی روی پارچه چهار خانه- سوزندوزی شب افروز