Skip to main content

شمیم بارانم، روح ارغوان

سیب سرخ زندگانی، انار عشق

و حرمت جاودانه انگور ، در فصلی یلدایی به سوی سبزه و نور

سال نو مبارک 

گلدوزی گل رز- سوزندوزی شب افروز