Skip to main content

بر ساقه هایش نرم و سبک روییده و آرام آرام در میان دستان تو شکفته است و می خندد. می خندد تا تمام حرمت زندگی، زمین و شادی هایش باشد. شقایق را می گویم همان گل که تا هست زندگی باید کرد.

در تصویر زیر نمونه ای از لبخند زیبای شقایق را می بینید که توسط خانم روزا نورمحمدیان بر روی یک شلوار جین مشکی، با سلیقه و مهارت؛ سوزندوزی شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی دلنشین و زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید

لبخند شقایق روی جین- روزا نور محمدیان