Skip to main content

گل های ملیله ای را به شیوه های مختلفی می توان دوخت که مهم ترین آن ها عبارتند از : گل ملیله ای دانه ای ،گل ملیله ای دو دانه ای ، گل ملیله ای با پولک

  • گل ملیله ای دانه ای : در این روش ابتدا یک عدد مروارید یا سنگ گرد کوچک در میانه گل می دوزیم و پس از آن ملیله ها را به صورت شعاع های یک دایره فرضی در اطراف مروارید قرار داده و می دوزیم. ملیله ها می توانند همه یک رنگ و یا دارای سایه روشن و یک در میان متفاوت باشند. بدیهی است که اگر مروارید یا سنگ وسط بزرگ تر باشد، تعداد شعا ع های این دایره فرضی نیز باید بیشتر شود.
  • گل ملیله ای دو دانه ای: نحوه دوخت این نوع گل ملیله ای نیز مانند نوع اول می باشد با این تفاوت که هر بار به جای یک شعاع دو شعاع دقیقا در کنار هم قرار می گیرند . یعنی ملیله ها به صورت دو تا در کنار هم دوخته می شوند.
  • ۳- گل ملیله ای با پولک: برای دوخت این نوع گل ملیله ای هر بار موقع به سوزن کشیدن یک ملیله، یک پولک را هم به صورت همزمان با ملیله می دوزیم.

تصاویر نمونه دوخت ها توسط خانم محبوبه صالحی از آموزشگاه شب افروز بر روی یک رومیزی رانر دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بسیار زیبا بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلهای ملیله ای- محبوبه صالحی