Skip to main content

برای گلدوزی روی ژاکت بافتنی، اغلب از طرحی با گلهای یکنواخت به صورت ممتد متصل به ساقه ای واحد، جدا از یکدیگر و یا طرحی شاخه ای، استفاده می شود. شیوه انتقال طرح روی ژاکت بافتنی مانند انتقال طرح روی دیگر بافت ها می باشد. ولی انتخاب نخ و نوع دوخت ها، دقیقا بسته به خصوصیات طرح و سلیقه سوزندوز جهت ارائه گلدوزی؛ می تواند متغیر باشد.

در تصویر زیر نمونه از گلدوزی روی بافتنی را می بینید که طرحی یکنواخت به صورت ممتد و متصل به ساقه ای واحد، در سمت چپ یک ژاکت بافتنی؛ اجرا شده است. نخ مورد استفاده کانوای ظریف و دوخت ها شامل برگ تیغ ماهی، ساتن دوزی و گره فرانسوی می باشد. این گلدوزی زیبا در کارگاه شب افروز، دوخته شده است. جهت دیدن تصاویر بیشتری از گلدوزی روی این ژاکت بافتنی می توانید بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

گلدوزی روی ژاکت بافتنی- سوزندوزی شب افروز