Skip to main content

دوخت حصیری فشرده یک شیوه بسیار پر کاربرد در پر کردن فضاهای خالی از سوزن دوزی ها می باشد و در اغلب حرفه های سوزن دوزی می توان از این تکنیک  استفاده نمود. یکی از حرفه هایی که به خوبی امکان استفاده از این تکنیک در آن وجود دارد، حرفه گلدوزی می باشد . در مطالب گذشته از موارد استفاده این تکنیک در سرمه دوزی صحبت شد و اینک این شیوه دوخت را در حرفه گلدوزی با دست و بر روی یک برگ می بینید  که به عنوان یکی از شیوه های خوب و پر کاربرد برای دوختن برگ های درشت تر در سوزن دوزی ؛ مورد استفاده قرار گرفته است.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت حصیری فشرده روی یک طرح را می بینید که توسط خانم مریم قلی پور از آموزشگاه شب افروز، سوزندوزی شده است. در این طرح سه گونه برگ وجود دارد که با سه تکنیک دوخته شده است. برگ درشت تر با تکنیک حصیری فشرده ، برگ دراز با تکنیک ساقه دوزی توپر و برگ دیگر نیز با تکنیک دندان موشی کوتاه و بلند به همراه سایه روشن دوزی دوخته شده است. چند رز ستاره ای در اطراف با رنگ های نارنجی و گل بهی و در مرکز طرح به صورت سایه روشن با دو رنگ نارنجی در مرکز و زرد در کناره، جلوه ویژه ای به کل طرح بخشیده است. تصاویر بیشتری از این سوزندوزی زیبا را می توانید با کلیک بر روی کلمه نشانی بیابید.

دوخت حصیری فشرده و برگ ها- مریم قلی پور