Skip to main content

بخیه تنبل در واقع یک تک زنجیره می باشد که به صورت انفرادی و در عین کوچک بودن بسیار کارآمد نیز می باشد. از جمله کاربرد های بخیه تنبل، استفاده از آن در دوخت برگ های کوچک و جوانه ای می باشد . به این صورت که ابتدا در هر جا که بخواهید، می توانید چند خط چه به صورت صاف و یا خمیده بکشید. پس از ساقه دوزی این خطوط در طرفین ساقه ها، می توانید از بخیه تنبل به عنوان برگ های کوچک، گاه به صورت قرینه و گاهی پس و پیش، استفاده نمایید.

در تصویر زیر نمونه ای از دوخت بخیه تنبل را می بینید که به عنوان برگ های جوانه ای استفاده شده است. این نمونه زیبا توسط خانم اشرف پور موسوی از آموزشگاه شب افروز، و با نخ عمامه ابریشمی؛ دوخته شده است. برای دیدن تصاویر بیشتری از این سوزندوزی بر روی کلمه نشانی کلیک نمایید.

دوخت برگ جوانه ای - سیده اشرف پور موسوی