Skip to main content

برای دوخت گل پیاز، ابتدا دایره ای رسم می کنیم و سوزن را از پارچه  و روی یک نقطه از دایره، بیرون می کشیم . آنگاه یک پولک، یک مروارید درشت به همراه یک منجوق را با هم به سوزن می کشیم . سپس سوزن را از مروارید و پولک عبور داده از پارچه بیرون می بریم. منجوق ها باعث نگهداری مروارید و پولک می شود. با سوزن و نخ یک بست به پارچه می زنیم و دوباره دوخت را از ابتدا، تکرار می کنیم تا دایره پر شود. این  دوخت درگل پیاز، بدون تغییر؛ در محدوده یک دایره شکل می یابد .

گل پیاز در عین سادگی و آسانی می تواند بسیار پر کاربرد نیز باشد . زیرا به طرح و نقش خاصی برای دوخت نیاز نیست و می توانید با چند ساقه و برگ، آن را در هر مکان و موقعیتی استفاده نمایید.

نمونه های دوخته شده ای از این تکنیک را در تصاویر زیر با دو رنگ می بینید که توسط عاطفه یوسف پور و سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز دوخته شده است.

دوخت گل پیاز- عاطفه یوسف پور دوخت گل پیاز- سمیه محمودی